VKT

Begin de jaren ’80 werd naar aanleiding van de besparingen binnen de gezondheidssector en onder initiatief van Pros Schautteet samengekomen met enkele gelijkgestemde collega’s. De bedoeling was om op te komen voor de zelfstandige kinesitherapeuten en afspraken te maken rond het innen van het remgeld (wat tot dan toe in vele gevallen niet gebeurde). Belangenverdediging stond op dat moment dus centraal. Pros Schautteet vond in de loop van de tijd collega’s met dezelfde ideeën en in 1991 werd VZKT als een feitelijke vereniging opgericht (met UZK als overkoepelende organisatie).

Pros bleef voorzitter tot 1994 en dan werd de fakkel doorgegeven aan Bernard Vervenne. Bernard bleef deze taak op zich nemen tot 2005. Daarna wenste hij een stap opzij te zetten.

In 2006 werd met hulp van UZK een nieuw bestuur gevormd. Op dat ogenblik werd er ook overgegaan tot de oprichting van een VZW. Zo ontstond de huidige naam van VKT vzw. Katrien Depuydt werd voorzitter en onder haar impuls samen met Martine Demaré, Robin Hellebuyck en Patrick Deleersnijder ontstond er een nieuwe dynamiek in de regio Tielt. Er werd ook samengewerkt met andere kringen uit de regio, nl. KKR en ZKI. In de loop van de jaren werd het bestuur nog aangevuld met extra leden, nl Katrijn De Smet en Katrien Vandendriessche.

In 2018 stopte de kinekring Izegem (ZKI) en werd besloten om samen te gaan werken met het VKT. Dit leek ook een logische stap aangezien zowel regio Tielt als regio Izegem samen de Eerstelijnszone RITS vormen!

Sinds eind 2018 is Katrijn De Smet de nieuwe voorzitter van de kring. Ondertussen zijn we met 8 bestuursleden (zie foto’s bestuur). Recentelijk kwamen Whoopy Franssen en Annelore Vandendriessche mee in het bestuur. We werken verder om onze kring te profileren binnen de eerstelijnszone, samen te werken met andere zorgmedewerkers en vooral onze leden zoveel mogelijk te informeren met relevante en up to date informatie. Dit laatste zal voornamelijk gebeuren via deze website en onze facebookpagina.

In 2022 is de website www.kinekringtielt-Izegem.be in volle opmars en groeit het aantal gebruikers. Ondertussen hebben we Sofie Barbier ook toegevoegd als lid van ons bestuur.

In januari 2023 nemen we afscheid van Katrien Depuydt als bestuurslid. Zij heeft jaren haar schouders onder de kring gezet, eerst als voorzitter, daarna als lokk verantwoordelijke. We danken haar voor haar inzet.

Ondertussen zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe, enthousiaste collega’s. Bekijk zeker eens onze vacature!

De hoofdbedoeling van de kring is het inrichten van wetenschappelijke activiteiten en zo de leden te stimuleren tot bijscholing.

Daarnaast willen we vooral een schakel vormen tussen de individuele kinesitherapeut en de huidige, enige representatieve beroepsvereniging Axxon. Het is de bedoeling dat alles wat aan de basis leeft kan doorgespeeld worden naar boven toe en anderzijds dat maatregelen vanuit Axxon of RIZIV kunnen doorgegeven worden aan de leden.

Kinesitherapeuten kunnen ook retrograad de voorbije activiteiten bekijken en aldaar de presentaties -indien bezorgd door de docent-  herbekijken of downloaden.

Je kan zowel aan de wetenschappelijke activiteiten als aan de peer reviews deelnemen, georganiseerd door onze kring. Kringleden krijgen voorrang bij inschrijving.

Daarnaast proberen we de intercollegiale omgang te bevorderen en dit zowel door het aanbieden van ontspannende activiteiten als door het meewerken aan projecten.

Samengevat is onze taak als kring:

  • Samenwerken met AXXON, de kring staat open voor alle kinesitherapeuten uit het werkveld
  • “aanspreekpunt” voor de leden, lokale overheden, partners binnen de gezondheidszorg
  • “spreekbuis” voor de leden en de plaatselijke belangen behartigen en vertegenwoordigen
  • Permanente vormingen organiseren voor de leden (kwaliteitsbevordering)
  • Bevorderen van de collegialiteit onder de leden
  • Richtlijnen betreffende beroepsuitoefeningen, kringenbeleid, gemeenschappelijke acties voor beroepsverdediging verspreiden naar de leden toe
  • Deel uitmaken van de provinciale koepel
  • Verplichte partner zijn binnen de eerstelijnszone RITS

Onze kring vertegenwoordigt verschillende steden en gemeenten:

Tielt, Aarsele, Kanegem, Schuiferskapelle

Dentergem, Markegem, Oeselgem, Wakken

Egem, Pittem

Wingene, Zwevezele, Ruiselede

Meulebeke, Oostrozebeke

Izegem, Ingelmunster, Lendelede

Wij werken samen in onze eerstelijnszone binnen volgende projecten:

  • GERODENT PLUS project:

Op basis van input van professionals uit het werkveld kwam naar voor dat kinesitherapeuten, binnen het team van professionals waarmee kwetsbare ouderen mee in contact komen, een meerwaarde kunnen betekenen m.b.t. de mondgezondheid van patiënten.

Aan de hand van een vragenlijst wil het project breder onderbouwen op welke manier kinesitherapeuten met mondzorg of mondgezondheid in aanraking komen en wat de huidige praktijken hierrond zijn (bv. signaleren of doorverwijzen m.b.t. mondzorg). Dit laat ons toe om de meerwaarde van kinesitherapeuten extra onder de aandacht te brengen. De vragenlijst voor de kinesitherapeuten kan worden ingevuld via volgende link 

  • EMPACT project:

Empact startte onlangs met de uitwerking van een zorgpad ‘recidiverend vallen’ én dit specifiek binnen onze regio van eerstelijnszone RITS.

Met dit transmuraal zorgpad willen we het beleid rond vallen in de regio verrijken, zodat alle betrokken partijen er beter bij varen. Dat kunnen we maar door eerst in kaart te brengen wat er op vandaag is en wat er leeft. Iedere zorgverlener zal daarbij de vrijheid in het eigen zorgbeleid behouden; en de eigen werking binnen een discipline of dienst kan verschillend zijn. Bij uitwerking van het zorgpad focussen we hoofdzakelijk op taaktoewijzing, communicatie, coördinatie en doorverwijzing op schakelmomenten. Op die schakelmomenten gaan we voor voldoende afstemming en uniformiteit.

Ook wij als kinekring nemen deel aan dit project… meer info volgt