VKT voor kinesitherapeuten

VKT representeert de kinesitherapeut regionaal

VKT behartigt als verplichte partner in de eerstelijnszone RITS uw professionele en socio-economische belangen op regionaal niveau.

logo eerstelijnszone RITS

Wat is ELZ RITS?

ELZ is een netwerk van geïntegreerde zorg met als doel het optimaliseren van welzijn en gezondheid van alle mensen die in onze eerstelijnszone wonen, werken en leven. De bedoeling is om gezondheid en welzijn in elkaars verlengde te laten liggen waar er ook plaats is voor preventie. In Vlaanderen zijn er 60 eerstelijnszones afgebakend waarbij wij vallen onder ELZ RITS (regio Izegem Tielt Samen). RITS is een VZW opgericht sinds 2019. Deze VZW bestaat uit een AV, een bestuursorgaan en een dagelijks bestuur. Verschillende clusters zijn vertegenwoordigd :  het lokale bestuur, gezondheidszorg (waar wij toe behoren), welzijn en personen met een zorg en ondersteuningsvraag.

Wat is de bedoeling ?

Tot nu toe hebben we te maken met een zeer versnipperde aanpak door zeer veel verschillende zorgverleners. De zesde staatshervorming hevelde verschillende structuren over naar de gemeenschappen en gewesten. Dit creërde een moment om de eerstelijnszorg in Vlaanderen te hervormen en af te stemmen op een meer integrale zorgbenadering. De bedoeling zou zijn dat de patiënt centraal staat en dat vooral chronische patiënten zouden geholpen worden door een zorgteam die de samenwerking tussen de verschillende eerstelijnszorgers gestructureerd zou laten verlopen en zou coördineren. Op dat moment zou de verloning ook niet meer gebeuren per prestatie.

Visie en waarden van RITS

Eerstelijnszone RITS is een netwerk met als doel het optimaliseren van welzijn en gezondheid van alle mensen die in onze eerstelijnszone wonen, werken en leven. De persoon en zijn levensdoelen staan hierbij centraal en vormen dan ook de kern van ons netwerk. 

Respect is de diepste wortel van onze eerstelijnszone, de basis van alles. 

 • We zien iedereen als een uniek, autonoom en verantwoordelijk persoon
 • We zijn solidair en hebben vertrouwen in elkaar
 • We verhogen de toegankelijkheid van zorg en welzijn 
 • We werken samen aan optimale zorg

We brengen de zorg- en ondersteuningsnoden in kaart met het oog op het detecteren van overlap en hiaten in het aanbod. Zo zorgen we ervoor dat deze noden zo vroeg, zo goed en zo dicht mogelijk bij de persoon worden ingevuld.

Onze werking optimaliseert samenwerking en afstemming tussen de persoon, zijn netwerk en de verschillende zorg-, hulp- en dienstverleningspartners. Door alle actoren binnen onze eerstelijnszone te verenigen en te verbinden, zetten we maximaal in op continuïteit & complementariteit.

Stand van zaken

RITS is samengesteld uit een veranderteam en een veranderforum. Het veranderteam bestaat uit mensen van de verschillende actievelden die het denkwerk leveren. Het veranderforum is een soort AV waar advies gegeven wordt en waar zaken goedgekeurd worden.

De zorgzone RITS moet de diverse geledingen van de eerstelijnszorg beter in staat stellen om samen te werken. De zorgaanbieders en de lokale overheden moeten elkaar vinden in samenwerkingsverbanden, kringwerkingen en buurtzorg. De zorgraad (die de verschillende disciplines vertegenwoordigd) is de motor van de zorgzone.

De eerste lijn uitgelegd – animatievideo RITS

VKT vertegenwoordigt de kinesitherapeut nationaal

logo axxon

De kinekring VKT behartigt (als Axxon-lid) uw professionele en socio-economische belangen op nationaal niveau in alla deeldomeinen van de kinesitherapie via de 

Axxon-gemandateerden in het verzekeringscomité, de Federale Raad Kinesitherapie, de conventiecommissie Kinesitherapie, de Vlaamse en Waalse Erkenningscommissie Kinesitherapie, de provinciale Geneeskundige Commissie, de Technische Raad Kinesitherapie, de Profielencommissie en de Planningscommissie

.

 
 

VKT biedt als vereniging van kinesitherapeuten (zelfstandig of in dienstverband) tal van voordelen en diensten

 • kwaliteitsbevordering via organisatie van wetenschappelijke activiteiten
 • aanbieden van peer-reviews
 • netwerking
 • leden-site
 • groepsaankopen van bv. mondmaskers
 • gratis consultatie van CEBAM (als Axxon-lid)
 • voorrang bij inschrijven van activiteiten

AXXON Belgian Clinical Interest Group (ABCIG)

Wat is een ABCIG?

Een AXXON Belgian Clinical Interest Group is een samenwerking tussen AXXON, Physical Therapy in Belgium, een aantal klinische interesseverenigingen en erkende kinesitherapeuten die hun deeldomein vertegenwoordigden.

Volgende ABCIG’s werden opgericht:

ABCIG manuele therapie/Mathera

ABCIG pediatrische kinesitherapie/Kinepedia

ABCIG perinatale en pelvische reëducatie/BICAP

ABCIG geestelijke gezondheid en psychomotorische kinesitherapie

ABCIG geriatrische kinesitherapie

ABCIG fasciale kinesitherapie

ABCIG sportkinesitherapie

ABCIG kinesitherapie in de orthopedie-reumatologie-traumatologie/KORT

Wat is een ABSG?

Een AXXON Belgian Specialised Group is een groep van AXXON- en (eventuele) leden van een klinische interessevereniging die een soortgelijke klinische interesse delen en een bijzondere beroepsbekwaamheid in eenzelfde deeldomein van de kinesitherapie bezitten.

Volgende ABSG’s werden opgericht:

ABSG Cardiovasculaire en Pulmonaire Revalidatie/CAPURE (pas opgericht)

Doelstelling

Het doel van deze ABCIG’s en ABSG’s is om binnen AXXON een overlegplatform op te richten voor elk (sub)domein van de kinesitherapie, waar specifieke peer-reviews worden georganiseerd, specifieke verwachtingen of problemen worden besproken en specifieke (wetenschappelijke) informatie wordt verschaft aan de leden.

Teneinde deze subdomeinen optimaal te kunnen verdedigen en te vertegenwoordigen heeft AXXON experts nodig die stevige dossiers samenstellen om voor te stellen aan de overheid. Het is binnen de ABCIG’s dat deze dossiers ontstaan en experten zullen worden geraadpleegd om deze dossiers optimaal te kunnen verdedigen bij onze stakeholders.

Een derde belangrijke doelstelling is de internationale vertegenwoordiging van dit deeldomein binnen de World Confederation for Physiotherapy in subgroups of network groups.

Lid worden van een ABCIG of ABSG

Bent u al AXXON-lid?

Stuur een mailtje naar info.nl@axxon.be met de bevestiging dat u lid wil worden van de ABCIG / ABSG (+ naam van de groep). Het lidmaatschap van AXXON wordt vermeerderd met € 50 per ABCIG / ABSG waarvan u lid wenst te worden. Deze € 50 wordt doorgestort naar de ABCIG- / ABSG-kas voor haar werkingsmiddelen.

Bent u nog geen AXXON-lid?

Dan kunt u via het invulformulier snel en eenvoudig lid worden van AXXON en een of meerdere ABCIG’s of ABSG’s. (Klik op onderstaande link via het logo)

logo ABCIG

U geniet dan van een aantal voordelen

Wat zijn de voorwaarden om lid te worden van een ABCIG / ABSG?

Lid worden van een klinische interessevereniging

Sommige ABCIG’s worden gerund door een aparte klinische interessevereniging. In sommige gevallen kunt u ook van deze organisaties lid worden.

Vlaamse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (VVPMT): € 50 extra lidgeld, rechtstreeks te betalen aan VVPMT.

Fascia Federation BeNeLux (FFBNL): € 95 extra lidgeld, rechtstreeks te betalen aan FFBNL.

 

VKT stelt jaarlijks een navormingsprogramma samen over beroepsgebonden thema’s en projecten, alsook wetenschappelijke activiteiten waardoor deelnemende kinesitherapeuten kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria van Pro-Q-Kine in opdracht van het RIZIV.

Nieuw is de subportfolio voor de Bijzondere Beroepsbekwaamheid (BBK). De administratie voor de BBK’s wordt op deze manier geautomatiseerd en vergemakkelijkt.

In tijden van toenemende digitalisering is het voor zorgverleners steeds belangrijker om op elektronische wijze te werken en communiceren. Dit is echter niet altijd zonder risico. Daarom richtte de overheid het eHealth-platform op, waarmee zorgverleners op een veilige manier aan de slag kunnen.

Onderdeel van dit platform is de dienst eHealthBox, een beveiligde elektronische brievenbus, die specifiek ontwikkeld werd voor de zorgverleners en instellingen. Mails die onderschept zouden worden, zijn onleesbaar voor een derde partij, aangezien alle communicatie versleuteld is.

Voor de kinesitherapeuten is het gebruik van eHealth momenteel relatief beperkt. 

 1. MemberData (MDA): raadpleging van mutualistische gegevens van een patiënt
  (nu al beschikbaar)
 2. eAgreement: digitalisering van het gehele proces van kennisgeving behandeling en aanvraag akkoord (vanaf feb 2022)
 3. eAttest en eFact: elektronische getuigschriften voor verstrekte hulp doorsturen (vanaf feb 2022)
  – Via eAttest voor de contante betalen van het lid
  – Via eFact voor de derdebetaler

Hoe krijg ik toegang tot mijn eHealthBox ?  

 • Surf naar www.ehealth.fgov.be en kies uw taal.
 • Klik op “Beroepsbeoefenaars in de gezondheidzorg”.
 • Klik vervolgens op “My eHealth” rechts bovenaan.
 • U kunt inloggen via de door u gekozen methode (eID-kaartlezer, itsme-app, token, …)