Visie

Vereniging Voor Kinesitherapeuten uit de regio’s Tielt en Izegem.

Verenigen door het organiseren van activiteiten voor onze leden.

In 1991 werd VZKT in het leven geroepen. Op vraag van Axxon richtten we de huidige vereniging op in 2006 en werd de naam en het statuut gewijzigd naar VKT.V.Z.W.  Katrien Depuydt werd voorzitter van onze dynamische vereniging en meteen werden meermaals per jaar Wetenschappelijke Avonden en LOKK’s voor onze leden georganiseerd. Op die manier vonden verschillende collega’s de weg naar onze vereniging. Verenigen van onze collega’s en het bevorderen van de collegialiteit blijft uiteindelijk een heel belangrijk doel.

Een vereniging die verschillende generaties kinesitherapeuten samenbrengt.

Onze vereniging telt leden van verschillende generaties. Ook het bestuur is samengesteld door mensen uit verschillende leeftijdscategorieën. Iedere generatie kan wel iets leren van de andere. Want uiteindelijk hebben we allen hetzelfde doel: een kwaliteitsvolle zorg nastreven.

Een kring voor kinesitherapeuten uit de regio’s Tielt en Izegem.

In 2018 hield de kinekring van de regio Izegem op te bestaan en ontstond op die manier een gemeenschappelijke kring voor de regio’s Tielt en Izegem. We zullen in de toekomst de nodige inspanningen doen om ook de belangen van onze collega’s uit de regio Izegem te behartigen.

Vertegenwoordiging van de plaatselijke kinesitherapeut bij officiële instanties.

Naast het organiseren van activiteiten, vertegenwoordigt VKT onze beroepsgroep ook bij de officiële en informele lokale instanties en bij alle zorg- en welzijnspartners ( huisartsen, verpleegkundigen, andere zorgverstrekkers, verenigingen, welzijnsorganisaties en ziekenhuisnetwerken ). Hierbij worden we ondersteund door AXXON die onze vereniging voorziet van financiële middelen ( i.e. een deel van het lidgeld van onze leden ) en logistieke ondersteuning. Zelf zorgen we met onze inspanning voor een groter draagvlak voor AXXON bij de verdediging van ons beroep en de onderhandelingen met de overheidsinstanties.