VKT voor patiënten

Kinesitherapie bestaat uit twee Griekse woorden met de volgende betekenis: “KINESIS” (beweging) en “THERAPEIA” (verzorging, behandeling van het lichaam).

De voornaamste doelstelling van de kinesitherapie is het behouden en optimaliseren van de kwaliteit van het bewegen en het dagdagelijkse functioneren op alle gebied.

Dit gebeurt in een wetenschappelijk omkadering die gesteund wordt door medische evidentie.

De kinesitherapie is een onderdeel van de gezondheidssector en verhoogt de kwaliteit van het leven van patiënten met acute en chronische klachten zowel in de eigen praktijk, als in de thuissituatie van de patiënt, alsook in de ziekenhuizen en rusthuizen.

Algemeen mogen wij stellen dat de kinesitherapie vandaag, binnen de gezondheidszorg, een belangrijke bijdrage levert in de kostenbeperking van de ziekte- en arbeidsongeschiktheid.

In de 5-jarige universitaire Masteropleiding heeft de kinesitherapeut een uitgebreide medische kennis en een groot arsenaal aan praktische vaardigheden verworven, die hem/haar in staat stellen te werken in verschillende contexten.
Foto Behandeling

 • De kinesitherapeut werkt in de curatieve medische zorgcontext:

De kinesitherapeut begeleidt zowel de gewone burger als de sporter, van jong tot oud, naar een zo volledig mogelijk herstel na een acuut- of chronisch trauma, ingreep,…

Hiervoor zal de kinesitherapeut, na een grondige screening en klinisch onderzoek, een doeltreffend en doelmatig kinesitherapeutisch behandelplan opstellen.

Dit behandelplan wordt evolutief uitgevoerd en regelmatig opnieuw geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Dit volledig op maat volgens de eigen mogelijkheden, noden en wensen van de patiënt.

 • De kinesitherapeut werkt in de preventieve medische zorgcontext:

De kinesitherapeut is dé expert om advies, educatie en coaching te verlenen in verband met letselpreventie, in verband met beweging bij diabetes en obesitas, in verband met ergonomie op de werkplaats, en in verband met een hele reeks situaties waarin het lichaam of lichaamsdelen overbelast kunnen raken, tot chronische (pijn)problemen kunnen leiden en/of de algemene gezondheid kunnen schaden.

Op deze manier kunnen complicaties en grotere medische kosten voorkomen worden.

 •  De kinesitherapeut werkt in de welzijns-zorgcontext:

In de welzijns-zorgcontext verleent de kinesitherapeut naast de klassieke lichamelijke zorg ook de verzorging die gericht is op het welbevinden, het comfort en het mentale gelukkig maken van de hulpbehoevende burger.

Sinds het invoeren voor de “bijzondere bekwaamheden” splitst de kinesitherapie zich meer en meer op in subgroepen waarbij de kinesitherapeut een eigen specialisatierichting gaat kiezen en zich vervolgens verder zal bijscholen, specifiek binnen de gekozen richting.

Sinds 1 januari 2015 is het voor kinesitherapeuten mogelijk om een erkenning aan te vragen voor een van de zes bijzondere beroepsbekwaamheden.

De erkenning van een bijzondere beroepsbekwaamheid

Als erkend kinesitherapeut kunt u zich nog specialiseren in een zogenaamde “bijzondere beroepsbekwaamheid”. Na een bijkomende opleiding en met voldoende ervaring en bijscholing kunt u een erkenning aanvragen voor één of meer van de 6 bijzondere beroepsbekwaamheden:

 • Pediatrische kinesitherapie
 • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
 • Neurologische kinesitherapie
 • Manuele therapie
 • Cardiovasculaire kinesitherapie
 • Respiratoire kinesitherapie

Kwaliteitsregister kinesitherapie

De onafhankelijke website www.kinesitherapie.be is het online kwaliteitsregister van de Belgische kinesitherapeuten. In dit publiek register staan alle kinesitherapeuten die voldoen aan de kwaliteitscriteria van het kwaliteitsbevorderend systeem in de kinesitherapie (Pro-Q-Kine).

Deze website is een efficiënt hulpmiddel voor voorschrijvers en patiënten om kinesitherapeuten terug te vinden die voldoen aan de kwaliteitscriteria. Dankzij het kwaliteitsregister kan de kinesitherapeut aantonen dat hij regelmatig werkt aan de kwaliteitsverbetering van zijn zorg.

Met de derdebetalersregeling betaalt u alleen uw persoonlijk aandeel (het remgeld), het ziekenfonds vergoedt  het resterend honorarium rechtstreeks met de zorgverlener.

WAT MOET U DOEN ALS U RECHT HEBT OP DE DERDEBETALERSREGELING?

Als uw zorgverlener de derdebetalersregeling toepast, dan betaalt u hem alleen het bedrag dat voor uw rekening is (het persoonlijk aandeel) en eventueel een supplement als de zorgverlener niet geconventioneerd is. U schiet de tegemoetkoming van de ziekteverzekering niet voor. Uw ziekenfonds zal die tegemoetkoming rechtstreeks aan de zorgverlener betalen. In dat geval moet u dus geen getuigschriften voor verstrekte hulp naar uw ziekenfonds sturen.

IN WELKE GEVALLEN HEBT U RECHT OP DE DERDEBETALERSREGELING?

U hebt met name recht op die regeling:

 • Als u in het ziekenhuis opgenomen bent
 • In de meeste gevallen bij de apotheker.

Bepaalde sociale categorieën van verzekerden kunnen recht hebben op de sociale derdebetalersregeling bij de huisarts.

De derdebetalersregeling voor de patiënten met het statuut van persoon met een chronische aandoening (“statuut chronische aandoening”) is mogelijk sedert 1 mei 2014. Voor bepaalde verstrekkingen zal de derdebetalersregeling verplicht worden vanaf 2015 voor de patienten die de verhoogde tegemoetkoming genieten en de patiënten die beschikken over het “statuut chronische aandoening”.

KAN OF MOET DE ZORGVERLENER DE DERDEBETALERSREGELING TOEPASSEN?

Sinds 1 oktober 2015 is het voor elke zorgverlener (zowel geconventioneerd als niet-geconventioneerd) mogelijk maar niet verplicht, om de derdebetalersregeling toe te passen voor elke geneeskundige verstrekking, zonder voorafgaande formaliteit.

Meer specifiek:

 • een arts of tandarts moet geen overeenkomst meer sluiten met het Nationaal Intermutualistisch College om de derdebetalersregeling te kunnen toepassen
 • andere categorieën van zorgverleners (verpleegkundigen, vroedvrouwen, logopedisten, kinesitherapeuten, bandagisten, orthopedisten, enz) moeten niet meer uitdrukkelijk opteren voor de derdebetalersregeling om deze te kunnen toepassen. Bij de apotheker heeft de patiënt in de meeste gevallen recht op de derdebetalersregeling.

logo bewegen op verwijzen

Bewegen Op Verwijzing helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Hoe? Met professionele coaching en een beweegplan op maat.

Stap 1: Vraag je huisarts om een verwijsbrief en neem contact op met een Bewegen Op Verwijzing-coach in jouw regio.

NIEUW!!  Er is een uitbreiding van professionals die kunnen doorverwijzen naar Bewegen Op Verwijzing. Volgende disciplines mogen vanaf nu patiënten en cliënten doorverwijzen:

Stap 2: De coach maakt samen met jou een persoonlijk beweegplan op. Eentje dat 100 % past in jouw dagelijkse leven. Meer bewegen is makkelijker dan je denkt. Zo kan je fietsen naar je werk en meer tuinieren, een wekelijkse wandeling maken met je kinderen of gaan zwemmen. Die bewegingen zijn eenvoudig en lang vol te houden. Zo wordt sporten leuk!

Stap 3: Je coach helpt je op weg en motiveert jou. Daarna is het aan jou om te gaan bewegen. Je coach weet welke activiteiten en sporten je gemeente en verenigingen aanbieden. Want ook zij doen mee aan Bewegen Op Verwijzing.

Nele Biliet: BOV coach Tielt (tielt@bewegenopverwijzing.be)

Robbe Vandendriessche: BOV coach Dentergem, Ingelmunster, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en Wingene

Herlinde Coudeville: BOV coach Izegem