VKT voor andere zorgverstrekkers

Kinesitherapeuten worden vaak geconfronteerd met klachten van temporomandibulaire oorsprong zoals pijnklachten in het aangezicht tgv fasciale spierspanningen, beetstoornissen, tinnitus,ea . Zij verwijzen dan hun patiënt door naar de tandarts voor hun specialistisch onderzoek.

Tandartsen kunnen sinds 1 november 2015 voor hun patiënten met functioneringsproblemen van het kaakgewricht een voorschrift voor kinesitherapie opstellen en/of verwijzen naar de kinesitherapeut die zich in dit domein heeft gespecialiseerd (bv manueeltherapeuten, kinesitherapeuten geschoold in  TMG- en orofasciale therapie ).

Kinesitherapeuten coachen, instrueren en educeren hef-en tiltechnieken aan verpleegkundigen en zorgkundigen. Zij observeren samen met de verpleegkundigen de algemene gezondheid en het dagdagelijks functioneren en communiceren onderling hun bevindingen.

Kinesitherapeuten behandelen dagelijks patiënten met chronische of recidiverende stoornissen en beperkingen in de lagerug en in de gewrichten van de onderste ledematen. Vaak blijkt uit hun klinisch onderzoek dat er de statiek van de voet of het stap-en looppatroon de oorzaak blijkt te zijn. De kinesitherapeut verwijst in dergelijke gevallen door naar de podoloog.

Daar waar de kinesitherapeut zich richt op het algemeen herstellen, verbeteren of behouden van het algemeen functioneren van de diverse lichaamsstelsels in relatie tot elkaar, richt de ergotherapeut zich meer tot het terugwinnen, verbeteren of in stand houden van het functioneren in de leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties zodat deelname aan het dagelijks leven optimaal verloopt.

De kinesitherapeut heeft in zijn masteropleiding de nodige deskundigheid en vaardigheden verworven om bij patiënten die zich aanbieden met lichamelijke stoornissen en beperkingen ook onderliggende oorzaken van geestelijke of emotionele aard vast te stellen conform het biopsychosociaal model (bv spanning- of stress gerelateerde klachten, aanhoudende, onverklaarbare pijn en vermoeidheid). Bij detectie van lichte of ernstige psychische klachten verwijst de kinesitherapeut door naar de eerstelijnspsycholoog of gespecialiseerde zorgaanbieders .