Optimalisatie transmurale handrevalidatie bij majeure hand- en bovenste lidmaat traumata

foto hand/pols gewricht
wrist bones injury
Optimalisatie transmurale handrevalidatie bij majeure hand- en bovenste lidmaat traumata


22 september 2022

Dr. Arne Decramer, Dr. Bert Vanmierlo, Mevr. Veerle Delobelle (kine) van AZ Delta komen spreken rond specialistische handrevalidatie na chirurgie.

Dit is vaak een grote uitdaging en dit in het bijzonder voor majeure hand- en bovenste lidmaat traumata. Aan de hand van een aantal casussen worden de verschillende spelers in deze complexe keten besproken.

Gaande van de specifieke anesthesiologische technieken en pijnstilling, 3D voorbereiding van de chirurgische ingreep, gebruik van correcte gips/bracing/ortheses, de onmiddellijke opstart van handrevalidatie intramuraal in ziekenhuisverband en de communicatie en transmurale overdracht met de perifere kinesist. Door interactie tijdens de presentatie is het het doel de samenwerking nog verder op punt te stellen.

Mogelijkheid tot vraagstelling tijdens en na de presentatie. De accreditatie is goedgekeurd.

Niet-axxonleden betalen 40 euro voor 1 ticket!  We vragen om op voorhand te  storten op volgend rekeningnummer BE88 0014 8136 8741 (tav VKT vzw, Mgr. Christiaensstraat 4, 8700 Tielt). Mededeling: datum activiteit en naam deelnemer. Lees de pagina FAQ voor meer info

't Venster
Willem Ellschotstraat 19/1
Izegem,
Bekijk locatie