Algemene info over COVID-19

Fysieke bescherming voor uzelf en uw patiënten

Als kinesitherapeut komt u met de patiënt in nauw fysiek contact tijdens de behandeling. Het is dan ook uiteraard belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen. Betrouwbare en zorgsector-gerichte informatie is te vinden op:

 1. Info Axxon COVID-19
 2. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 3. Het advies van de Federale Raad Kinesitherapie
 4. De corona-algemene informatiedienst van de overheid
 5. Sciensano biedt niet alleen de specifieke info voor hulpverleners maar ook een nieuwsbrief waarop u zich kan inschrijven en waardoor u steeds de laatste nieuwe info krijgt in uw mailbox.

Advies, coaching, educatie en hulp aan patiënten en burgers

Als zorgverstrekker kan u aan uw bezorgde patiënten de nodige adviezen en informatie verstrekken over de maatregelen en de bescherming die ze dienen te nemen. Zowel op federaal, gewestelijk als lokaal vlak werden extra hulp- en zorgmaatregelen in het leven geroepen voor hulpbehoevenden, alleenstaanden, anderstaligen, slechthorenden ea. federale informatie voor burgers.

Sociaal isolement tegengaan:
Samana biedt ondersteuning en praktische bijstand onder vorm van informatie over contactmogelijkheden, hulp bij boodschappen en een mantelzorgtelefoon.

Psychische klachten als gevolg van deze pandemie:
Het Psychiatrische Expertiseteam (PET) blijft tijdens de corona crisis bereikbaar voor cliënten en patiënten op https://psychiatrischexpertiseteam.be

Procedures voor ambulante zorg in een privé praktijk

 1. Volg de richtlijnen (procedure voor ambulante zorgverstrekking in een privé praktijk 08/03/2021). Zij stellen heel duidelijke regels voor de algemene hygiëne en de organisatie van het werk.
 2. Lees de instructies omtrent rationeel gebruik van medische maskers en andere beschermingsmiddelen:

Een overzicht van de Vlaamse vaccinatiecentra vind je op de kaart van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De planning en de sturing van de vaccinatiecentra worden gecentraliseerd en gecoördineerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid i.s.m. het Agentschap Binnenlands Bestuur en de stakeholders via projectgroepen. De operationele uitwerking van de vaccinatiecentra gebeurt door de zorgraden en de lokale besturen, inclusief het personeelsbeleid en het populatiemanagement. Als partner in de ELZ zal de AXXON-kinekring mee betrokken zijn in deze campagne.

PRAKTISCHE REGELING VOOR DE KINESITHERAPIE

 • Kinesitherapeuten worden gezien als prioritair, hoog-risico profiel in de wegingscriteria voor het krijgen van een vaccin.
  • In de instellingen: prioritaire volgorde > ICU/Covid-diensten/spoed/andere diensten: zowel de collega’s in loondienst als de zelfstandigen werkend in instellingen, deeltijds of voltijds, zullen gevaccineerd worden op hun werklocatie op moment dat ook de bewoners, patiënten en andere personeelsleden worden gevaccineerd.
  • In de eerste lijn: alle zelfstandige kinesitherapeuten zullen een uitnodiging ontvangen. De vaccinatie van de eerste lijn zal vermoedelijk opstarten halfweg februari.  
 • Door het ontbreken van een echt dynamisch kadaster zal de oproeping gebeuren op basis van de lijsten van de FOD, zoals de verdeling van het PBM. De gegevens worden gematcht met het kadaster van de beroepsbeoefenaars (CoBRHA) + RIZIV-gegevens (MyRiziv) + gegevens uit de kruispuntbank van de sociale gegevens. Hopelijk wordt iedereen hiermee bereikt.
 • Het oproepen van de zorgprofessionals zal kunnen via sms, brief, mail, MyRiziv, mijngezondheid.be, … 
 • Wanneer je geen uitnodiging tot vaccinatie krijgt als actieve kinesitherapeut is het aangeraden om contact op te nemen met je liaison én je gegevens te controleren in bovenstaande registers.

AANSTELLING VAN EEN LIAISON

Om geen professionals te missen is er een lokale check en aanspreekpunt nodig. Deze zogenoemde liaison bewaakt voor zijn beroepsgroep of cluster van beroepsgroepen binnen zijn eerstelijnszone(s) dat de zorgverstrekkers die in aanmerking komen voor vaccinatie, daartoe uitgenodigd worden. 

Liaison regio Tielt: Katrijn De Smet

Liaison regio Izegem: Annelore Vandendriessche

WEES AMBASSADEUR VOOR UW PATIËNTEN

Naast onszelf te laten vaccineren hebben wij een grote maatschappelijke taak. Als kinesitherapeuten zijn wij nauw betrokken bij onze patiënten. Wij zien hen op regelmatige basis en hebben de mogelijkheid om hun leefstijl te overleggen, hen in mensentaal uit te leggen wat de wetenschap ons leert. Ook in deze vaccinatiecampagne hebben wij een grote rol als sensibiliseringspersoon.

Door het ophangen van affiches openen we deuren om mensen te overtuigen van de noodzaak van inentingen. Op sociale media circuleert fake news en deze kanalen kunnen wij, gefundeerd op onze kennis, ontkrachten. Hierdoor ‘herdenken’ onze patiënten ten minste hun mening, in de hoop de vaccinatie zo ruim mogelijk te verspreiden, met het oog op eenieders gezondheid.

 

Laatste update

Risicocontacten

 • Een zorgverlener wordt enkel beschouwd als een hoog-risico contact als er tijdens de zorg of het medisch onderzoek van een COVID-19 patiënt een contact binnen een afstand van 1,5 m is geweest, zonder gebruik van de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen. Het dragen van een chirurgisch masker wordt als voldoende adequaat beschouwd, met uitzondering voor aerosoliserende procedures of langdurige blootstelling aan een bevestigde patiënt zonder masker (zie voor meer informatie in verband met de risico-inschatting punt 1.3 in het RAG advies)
 • Zorgverleners die zich in dezelfde kamer bevonden als een COVID-19 patiënt zonder persoonlijke beschermingsmiddelen, maar nooit binnen 1,5 m van de patiënt, worden beschouwd als een contact met een laag risico.
 • Dus maw:
  • als zowel de kinesitherapeut als de patiënt een masker droegen en er voor en na voldoende ontsmet en gewassen werd, wordt dit aanzien als een laag risico-contact.
  • Indien één van de 2 partijen geen mondmasker droeg, dan is dit een hoogrisicocontact.

Vaccinatiestrategie (3e vaccin)

BOOSTERVACCINATIE voor mensen werkzaam in ZORG en WELZIJN!
 
 • Vanaf heden nodigen de vaccinatiecentra VC ISO en VC Tielt-Noord mensen werkzaam in de Zorg en Welzijn uit voor een boosterprik tegen COVID-19. De vaccinatiecampagne van deze groep verloopt tegelijkertijd met deze van de prioritaire boostervaccinatie van 65+’ers en immuun-gecompromitteerde patiënten.
 • De boostervaccinatie vindt plaats minstens 4 maanden na de tweede dosis van een AstraZeneca-vaccin of na de enige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin, en minstens 6 maanden na de tweede dosis van een Moderna- of Pfizer-vaccin. De boostervaccinatie gebeurt altijd met een mRNA vaccin.
 • Binnen de vaccinatiestrategie van mensen werkzaam in zorg en welzijn maken we onderscheid tussen de zorgaanbieders uit de eerste lijn, en het personeel werkzaam in residentiële en niet-residentiële voorzieningen.